Pitopata, Oulu - Logo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Juhla Pito pata Oy -
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty 11.4.2022.

Juhla Pito pata Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Juhla Pito Pata Oy
Alasintie 10, 90140 Oulu
Y-tunnus: 2636080-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marjatta Ojala
0400 950 263
marjatta.ojala@pitopata.fi

3. Rekisterin nimi

Juhla Pito Pata Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin sisältö ja sen käyttötarkoitus

Ryhmä – Asiakkaat.
Sisältö – Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi, laskutusosoite sekä sopimus- ja tilaustiedot.
Käyttötarkoitus – Asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

Ryhmä – Potentiaaliset asiakkaat sekä nettisivujen käyttäjät.
Sisältö – Nimi, sähköpostiosoite, yrityksen sekä valinnaisesti muita tietoja, kuten yrityksen nimi ja puhelinnumero.
Käyttötarkoitus – Nettisivujen kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen käsittely.

5. Rekisterin tietojen käsittelyaika

Rekisteröidyn yhteystietoja säilytetään vain asiakassuhteen voimassaolon ajan, tai valinnaisesti niin kauan kuin tapauskohtaisesti nähdään tarpeelliseksi. Nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit säilytetään lähtökohtaisesti vuoden ajan, tai valinnaisesti niin kauan kuin tapauskohtaisesti nähdään tarpeelliseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
– Sosiaalinen media (Facebook), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Kolmansia osapuolia ovat mm. yhteistyökumppanit ja muut palveluntarjoajat.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme vain voimassa olevan tietosuojalainsäädännön hyväksyneitä palveluntarjoajia:
– Louhi Net Oy (nettisivut, sähköposti)
– Elementor (nettisivujen yhteydenottolomake)
– CookieBot (nettisivujen evästepalvelu)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Juhla Pito Pata Oy:n asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna tämän dokumentin kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole meidän hallinnassamme, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

12. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia.

Nettisivuillamme käytetään Google Ads ja Google Analytics -palveluita, jotka hyödyntävät toiminnassaan evästeitä. (Huom! Ei käytössä tällä hetkellä.)

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa näiden perusteella. Käyttäjän tiedot, kuten: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite saadaan vain käyttäjän toimesta, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta, minkä käyttäjä voi itse halutessaan täyttää.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön nettisivuilla olevan evästepalvelun (CookieBot) avulla, tai muuttamalla oman nettiselaimensa asetuksia, kuten poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä nettiselaimensa evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.